Chakra Mandalas




Mandala gallery with Chakra Mandalas






First Chakra Mandala
Acrylic painting, 29 x 29 cm




Second Chakra Mandala
 Acrylic painting, 29 x 29 cm





Third Chakra Mandala
 Acrylic painting, 29 x 29 cm